lila-scaled.jpg

Tjänster

Gronyteskotsel-scaled.jpg

Grönyteskötsel

Vi på Park & Trädgård är proffs på skötsel av utemiljö! Våra medarbetare är utbildade i växtkunskap vilket innefattar bland annat beskärning, gräsklippning, växtkännedom och ogräsrensning. I vår driftorganisation ingår också uppdrag inom renhållning. En regelbunden skötsel med oss som leverantör är en investering i er fastighet!

Vi ger gärna förslag på förbättringar av din utemiljö för optimalt utseende och bästa funktionalitet – alltid i enlighet med era önskemål och lokala förutsättningar.

Här är exempel på tjänsteutförande:

 • Gräsklippning, trimning och kantskärning
 • Häckklippning, beskärning
 • Renhållning
 • Ogräsrensning
 • Höst – och vårstädning
 • Sopning av hårdgjorda ytor
harmoni-scaled.jpg

Plantering

Gör er utemiljö extra trivsam genom att investera i vackra krukplanteringar fyllda med säsongsblommor och växter som passar perfekt för årstiden!

Vackra planterade krukor ur ett estetiskt perspektiv bidrar också till ökad trivsel och trygghet det är ett utmärkt alternativ för de fastigheter som inte har några passande ytor för markplanteringar!

Vi planterar även träd, buskar och gör om era befintliga planteringar eller anlägger nya om så önskas.

Några viktiga saker att tänka på vid plantering

 • Storlek på kruka
 • Dränering
 • Jord
 • Växtvalet
 • Placering
 • Träd, buskar
Finplanering-scaled-e1651585500274.jpg

Finplanering / Markanläggning

Som utvecklare av utomhusmiljöer vill vi skapa säkra och rena miljöer som skänker njutning och välmående till samtliga nyttjare. Vi utför de flesta anläggning/finplaneringsarbeten för att förbättra våra städers utemiljöer.

Våra tjänster för finplanering innefattar allt från plattsättning, anläggning av gräsmatta och rabatter till mindre utsmyckningar och detaljer.

Exempel på tjänsteutförande

 • Platt- och stensättning, murbyggnation & kantsten
 • Asfaltsläggning
 • Enklare snickeriarbeten
 • Schaktning och VA-arbeten
 • Belysning
 • Lekutrustning och utegym
frost-scaled-e1651233695410.jpg

Vinterväghållning

Det gäller att vara beredd när vintern kommer. Under den kalla årstiden har vi ständig beredskap och är tidigt ute när det fryser till eller börjar snöa för att säkerställa framkomligheten i området. På så vis minskar vi även riskerna för olycksfall i området.

Vi har maskiner för snöröjning och halkbekämpning och kompletterar med handskottning där det behövs. När snön smält och marken tinat sopar vi upp grus och sand.

Saker att tänka på inför vintern

 • Vad är viktigt för dig/er som fastighetsägare när det kommer till vintern?
 • Vilka ytor ska halkbekämpas och snöröjas?
 • Vilka krav har ni på tillgängligheten och tider?
 • Vilka krav har ni på leveransen gällande miljö och arbetsmiljö?
 • Vill ni ha fler tips om vintern så ta gärna en kontakt så hjälper vi er!